BOLIGARKITEKTUR

Jeg tegner nybyg, til- og ombygninger af boligbyggerier såsom villaer, sommerhuse, etageboligbebyggelser, lejligheder og sammenlægning af lejligheder. Jeg analyserer grundigt byggeriets kontekst og omgivelser for at skabe de bedste forudsætninger for en original arkitektegnet bolig – og nøjagtigt tilpasset bygherrens behov – så huset bliver så sundt og holdbart som muligt.

Jeg skaber rationelt og funktionelt byggeri af højeste arkitektoniske og byggetekniske kvalitet, der tager udgangspunkt i tidens behov og udfordringer i hverdagen - for den bedste stemning, trivsel og velvære i det færdige byggeri. 

Naturen en vigtig drivkraft i alt hvad jeg laver - både i forhold til bæredygtighed, men også helt konkret at arbejde med at få naturens mange helende elementer ind i de enkelte rum såsom dagslys, kig til naturen og stofligheder til sanserne.

Jeg skaber dansk arkitektur, der forbinder funktion, form og håndværk i én helstøbt pakke. Jeg tager udgangspunkt i de gamle danske designtraditioner og bidrager med nyeste viden - tilpasset tidens levevis og udfordringer.

Jeg tager altid klimamæssige og sociale problemstillinger med i overvejelserne når vi sammen skaber og bygger. Jeg tænker grønt i alt hvad jeg laver.

Afgangsprojekt, michael enghoff, menghoff, arkitektur, helende arkitektur, følsomt, center for mental velvære, center, rehabilitering, stress, deppresion
Center for Mental Velvære
Se projekt
HavneHallen
Se projekt
Vinderforslag