CENTER FOR MENTAL VELVÆRE

VISION

Da stress og depression forudsiges at være de mest udbredte årsager til sygdom i 2020, med store personlige og samfundsøkonomiske udfordringer til følge, må der sættes ind med nye formaliserede tilbud for at begrænse omkostningerne. De førende forskere på området understreger manglen af et offentligt, samlet og formaliseret forebyggelse- og behandlingsstilbud i helende arkitektoniske og naturlige rammer for at komme udfordringerne til livs. Derfor skal et ”Center for Mental Velvære” gennem helende arkitektur netop imødegå efterspørgslen på et samlet tilbud til stressramte. Patienterne skal kunne indlogere sig midlertidigt på centeret for at få ro i krisefasen, men både syge og folk med få symptomer på stresslidelser skal kunne benytte centeret som rådgivningscentral samt undervisnings- og terapienhed. Samlingen af forebyggelse og behandling i samme stresshåndteringsenhed skal komme forskningen og vidensdelingen til gode blandt fag- og lægepersonale, så erfaringer og forsøg kan dokumenteres og verificeres. 

 

Eksperter fremhæver arkitekturen og naturen som værende afgørende medspillere i helingsprocessen og forskere har igennem evidensbaserede studier bevist, at disse to faktorer er væsentlige for at forkorte sygdomsforløb og dermed få den stressramte hurtigere tilbage til en normal hverdag igen. Derfor skal centeret ligge i det unikke naturområde ved Flyvestation Værløse for at udnytte naturens helende påvirkning og samtidig komme udfordringerne til livs, der hvor de er størst – mellem by og land, hvor den smukke danske natur kommer tættest på byen, centralt tilgængeligt for den samlede Region Hovedstaden.