BOLIGARKITEKTUR
Se projekt

Jeg tegner nybyg, til- og ombygninger af boligbyggerier såsom villaer, sommerhuse, etageboligbebyggelser og lejligheder. Jeg analyserer grundigt byggeriets kontekst og omgivelser for at skabe de bedste forudsætninger for en original arkitektegnet bolig, nøjagtigt tilpasset bygherrens behov – så huset bliver så sundt og holdbart som muligt.

Jeg skaber rationelt og funktionelt byggeri af højeste arkitektoniske og byggetekniske kvalitet, der tager udgangspunkt i tidens behov og udfordringer i hverdagen - for den bedste stemning, trivsel og velvære i det færdige byggeri. 

Naturen en vigtig drivkraft i alt hvad jeg laver - både i forhold til bæredygtighed, men også helt konkret at arbejde med at få naturens mange helende elementer ind i de enkelte rum såsom dagslys, kig til naturen og stofligheder til sanserne.

Jeg skaber dansk arkitektur, der forbinder funktion, form og håndværk i én helstøbt pakke. Jeg tager udgangspunkt i de gamle danske designtraditioner og bidrager med nyeste viden - tilpasset tidens levevis og udfordringer.

Jeg tager altid klimamæssige og sociale problemstillinger med i overvejelserne når vi sammen skaber og bygger. Jeg tænker grønt i alt hvad jeg laver.

Afgangsprojekt, michael enghoff, menghoff, arkitektur, helende arkitektur, følsomt, center for mental velvære, center, rehabilitering, stress, deppresion
Center for Mental Velvære
Se projekt
HavneHallen
Se projekt
Vinderforslag