Konkurrence, kildedal nord, forslag, konkurrenceforslag, kildesund, i pagt med naturen, et liv i balance, heldhedsplan, bebyggelsesplan, arkitektur, co2 neutral, klimatilpasning, træ, tegl

2022

Kildesund - Kildedal Nord

Kildesund - konkurrenceforslag til helhedsplan

Visionen for Kildesund er at skabe de optimale betingelser for et sundt og afbalanceret liv, hvor sundhed, velvære og en bæredygtig livsstil er indarbejdet på alle niveauer i helhedsplanen i alt fra infrastruktur til byggematerialer til indeklima, og hvor der arbejdes med den mentale såvel som den fysiske sundhed. 

Se projekt

Skitser til ombygning, træbeklædning, harmonisk facade, genanvendelse, bæredygtighed, mursten, gule mursten, arkitektur

2021

Villa S77

Bolig til otte i nordsjælland

Husets geometri er skabt ud fra grundens særlige landskab og beliggenhed, den naturlige ankomst fra vejen mod nord, med skoven mod vest og søen mod syd.

Derudover har den eksisterende kælder, skel, en hovedkloakledning samt højdegrænseplanet været naturlige benspænd i husets udformning.

Se projekt

Skitser til ombygning, træbeklædning, harmonisk facade, genanvendelse, bæredygtighed, mursten, gule mursten, arkitektur

2021

Atelier J50

Transformation af atelierbygning

Renovering og ombygning af gammelt kunstneratelier og tilhørende bolig, med ændring af rumdisponering, dagslysforhold og materialer.

Se projekt

Skitser til ombygning, træbeklædning, harmonisk facade, genanvendelse, mursten, gule mursten, arkitektur

2020

Minihus M66

Funktionel konceptbolig for fire personer på 66m2

Alle leverum fra det konventionelle hus er opfundet på ny, ved at alle rumfunktioner er lagt på linje i et sammenhængende gangforløb. Rummets bevægelsesareal/gulvflade er sammen med gangarealet smeltet sammen, for at spare plads - uden at gå på komropis med funktionernes anvendelighed, stemning og rum.

Se projekt

Skitser til ombygning, træbeklædning, zink, harmonisk facade, genanvendelse, bæredygtighed, mursten, gule mursten, arkitektur

2020

Ombygning F15

Nænsom ombygning i Virum

Her arbejdede jeg med at koble en eksisterende tilbygning visuelt tætter sammen med hovedhuset, ved at genanvende originale mursten fra stedet og med en ny passende træbeklædning. Jeg reorganiserede entre og bryggers, så der blev skabt naturlig sammenhæng og bedre plads i alle rum.

Se projekt

Skitser til Facaderenovering, listebeklædning, lameller, sort, hvid, arkitektur, puds, cedertræ

2019

Facaderenovering M74

Facaderenovering af arkitekttegnet villa fra 70'erne 

Bygherre overtog huset fra den tidligere ejer og arkitekt, der havde tegnet huset til sig selv tilbage i 70’erne. Vi arbejdede med at få de oprindelige arkitektoniske ideer og tanker frem på en ny måde.

Se projekt

CM Mini House

2016

C&M minihus H1

49 m² Mini Villa

Huset er blevet fremhævet på hjemmesiden, da det på mange måder er et atypisk og interessant arkitekturprojekt. Og hvor et godt, bæredygtigt og økonomiske meget billigt udgangspunkt blev til et mini ’liebhaver-villa', som fungerer 100% efter hensigten. Både ift. indeklima, privathed, udsigt, husets funktioner og proportioner.

Se projekt

Center Metal Velvære helende Arkitektur

2015

Center for Mental Velvære
Thesisproject about of preventing and treating stressrelated mental illness with healing architecture.

Se projekt

2014

HavneHallen

Sydhavnens nye sport- og musikhus ”HavneHallerne” skal skabe en ny nerve og fungere som et samlingspunkt for sports- og musikudøvere i lokalområdet og resten af København.

Se projekt

2013

The Concrete Pavillon 

Project developed through my exchangeship in Vienna, summer semestre 2013, master program. For full understanding of this project, check out the posters from final review 2013 - further down on this page.

Se projekt

Ældre arkitektur projekter

2012

"GIVE and TAKE" - Urban Space 

Nordvest er rig på forskelligeartet programmering og typologi, men meget fattigt på interne forbindelser der tilgodeser bløde trafikanter rundt i områderne.

Se projekt

2011

Public Bath, Krøyers Plads

Water is a very important part of a human life. We come from it, we live by it and can not live without. Water deserves respect and attention as it can do so much and have so much potential.

Se projekt

2010

Sommerkuben

This competition was all about creating a summerhouse in under 30 sqm. So this is the result of two guys work in a couple of days.

Se projekt

2011

Section Sketches 

This mini exercise was all about creating an architectural concept in few days only by using the section cut as sketch tool. I created only one floor plan and one physical model from the sketches.

Se projekt

2009

CruiseCross Terminal Nordhavn

This is a ferry-terminal in the inner harbor of Copenhagen.

Se projekt

2013

Formwork experiment

Project about casting concrete in a milled XPS foam formwork. The slightly changing geometry i used for 3D milling was to study what happens with the milling tracks...

Se projekt