C+M Mini Villa på 52 m2

Billede af nordfacade 

Skitse fra konceptfase

Om opgaven og programmet

Konceptet for huset har taget udgangspunkt i det amerikanske koncept ”Tiny house”. Bygherren ønskede at huset skulle have et minimalt fodaftryk, idet at der på grunden i forvejen var en større værkstedsbygning på +100m2, som de ønskede at indrette til erhverv, værksteder og opbevaring, og for at skrælle alt overflødighed væk.

Opgaven bestod derfor i at tegne et rent minimalistisk liebhaver hus til to personer, adskilt fra den eksisterende bygningsmasse på grunden. Der skulle tilmed være plads til, at 8 gæster kunne komme til spisning.Bygherre agerede selv entreprenør og tømre på sagen, hvilket gav anledning til at vi sammen kunne lave mange specialløsninger designet specifikt til dette hus. bl.a. indbygningsoverskabe i køkkenet, 'teknikvæg' mellem toilet og køkken, indbygnings naturgaspejs og vinduesbænke langs facaden.

Bygherre og jeg selv blev sammen enige om, at et rigtigt ”Tiny house” ville blive for småt på længere sigt. Så for at ikke at få følelsen af at bo i en campingvogn, besluttede vi at tegne et lille hus, men med gode proportionerede rumdisponeringer. Det færdigtegnede hus, endte med et bruttoareal på kun 52m2.
Det er også værd at nævne, at huset er opført med en meget lav kvadratmeterpris, hvilket kun er muligt fordi bygherren selv har bygget det.

Situationsplan

Den lange, smalle grund, som er orienteret mod nordnordøst og de store vidder med marker og skov, gav anledning til at arbejde med udsigten og naturen som vigtig medspiller i husets udformning og placering på grunden.

Konceptet

Husets arkitektoniske koncept

Da grunden er orienteret mod udsigten og naturen, gav det mening at arbejde aktivt med den i udformningen af husets overordnede arkitektoniske koncept.

Dette resulterede i et koncept, hvor hele husets ene side er ’åben’ ud mod naturen og udsigten, og det evigt foranderlige landskab, som man fra alle husets rum oplever i medlys. Den modsatte side mod syd er mere tillukket med mindre vinduer, for at skabe privathed og arbejde med en større rumkontrast i dagslyset mellem de to sider af huset.Åbenheden er med til at få huset til at virke langt større end det egentlig er.
Og ved at vinduesbåndet tilmed drejer omkring husets hjørner inviteres skoven og naturen med helt ind i rummene – for at give husets brugere den mest afslappende og helende oplevelse, samt give så meget indirekte dagslys som muligt.For at opdele bygherrens arbejde og privatliv, ligger der i husets koncept - med en åben side og en lukket side - en iboende, fysisk ”skillevæg” mellem boligen og erhvervsbygningen. Dermed bliver der skabt en mere privat og afskærmet atmosfære på den private side af huset, og en mere virksomhedsorienteret side omkring erhvervsejendommen.

Konceptet er med andre ord blevet til gennem grundig analyse og registrering af den eksisterende kontekst, klima, dagslysforhold, flow og beliggenhed.

Grundplan

Udsigten fra huset over Lammefjorden

Billeder taget efter huset blev lukket tæt.

Billede af køkken/alrum efter ibrugtagning.

Det færdige hus

Selvom arkitekten er perfektionistisk og ikke alt blev lavet efter arkitektens anvisning er det jo altid bygherren der bestemmer i sidste ende. Jeg er glad for og stolt af, at husets arkitektoniske disponering og overordnede koncept har fået lov at skinne igennem hvad der måtte være af små ændringer i materialer, overflader og dimensioner i forehold til det, fra min side tegnede projekt.

 

 Huset er bygget på en lidt atypisk måde ud fra et dispositionsforslag samt et par afgørende detaljetegninger - uden et egentligt hovedprojekt. Det er ikke den mest normale og hensigtsmæssig måde at bygge hus på. Men fordi bygherren som entreprenør og håndværker og jeg selv som arkitekt kender hinanden godt, har vi gjort det på denne måde alligevel. Så mange beslutninger er diskuteret i en åben dialog, typisk on-site.

 Huset er blevet fremhævet på hjemmesiden, da det på mange måder er et atypisk og interessant arkitekturprojekt. Hvor alle parter har lært meget undervejs i processen og trods udfordringer har fået arkitekturens hovedgreb til at skinne igennem. Og hvor et godt, bæredygtigt og økonomiske meget billigt udgangspunkt blev til et mini ’liebhaver’ hus, som fungerer 100% efter hensigten.