C+M Mini Villa på 49 m2

Billede af nordfacade 

Skitser fra konceptfase

Om opgaven

Mini huset har taget udgangspunkt i det amerikanske koncept ”tiny house”. Bygherren ønskede, at huset skulle have et minimalt fodaftryk, dog uden at gå på kompromis med funktion og komfort og arkitektonisk kvalitet.

Opgaven bestod derfor i at tegne et helt, minimalistisk hus til to personer, adskilt fra den eksisterende bygningsmasse på grunden (100m²). Der skulle tilmed være plads til, at 6-8 gæster kunne komme til spisning.Bygherre agerede selv entreprenør og tømre på sagen, hvilket gav anledning til at vi sammen kunne lave mange specialløsninger designet specifikt til dette hus. bl.a. indbygningsoverskabe i køkkenet, 'teknikvæg' mellem toilet og køkken, indbygnings naturgaspejs og vinduesbænke langs facaden.

På baggrund af bygherrens ønsker og min arkitektfaglige vurdering, besluttede vi at, et rigtigt 'tinyhouse' ville blive for småt på længere sigt. Jeg foreslog at tegne en lille Villa uden overflødige rum og kvadratmeter, med gode proportionerede rumdisponeringer. Det færdigtegnede hus, endte med et bruttoareal på kun 49m2Det er også værd at nævne, at huset er opført med en meget lav kvadratmeterpris, hvilket var muligt fordi bygherren selv stod for opførelsen.

Situationsplan

Den lange, smalle grund, som er orienteret mod nord nordøst og de store vidder med marker og skov, gav anledning til at arbejde med udsigten og naturen som vigtig medspiller i husets udformning og placering på grunden.

Konceptet

Husets arkitektoniske koncept

Mini villaens arkitektoniske koncept er designet i tæt dialog med bygherre efter en grundig analyse og registrering af den eksisterende kontekst, klima, dagslysforhold, flow og beliggenhed.

Da grunden er orienteret mod udsigten og naturen, gav det mening at arbejde aktivt med den i udformningen af husets overordnede arkitektoniske greb, inde fra og ud.

Dette resulterede i et koncept, hvor hele husets ene side er ’åben’ ud mod naturen og det evigt foranderlige landskab, som man fra alle husets rum oplever i medlys. Den modsatte syd side er mere tillukket med mindre vinduer, for at skærme mod det skarpe sydlys og for bedre indeklima. Tilmed at skabe mere privathed mod nabo og vej, og arbejde med en bedre rumkontrast i dagslyset mellem de to sider af huset.Åbenheden er med til at få huset til at virke langt større end det egentlig er. Og ved at vinduesbåndet tilmed drejer omkring husets hjørner inviteres skoven og naturen med helt ind i rummene – for at give husets brugere den mest afslappende og helende oplevelse, samt give så meget indirekte dagslys som muligt.

For at opdele bygherrens arbejde og privatliv, ligger der i husets koncept - med en åben side og en lukket side - en iboende, fysisk ”skillevæg” mellem boligen og erhvervsbygningen. Dermed bliver der skabt en mere privat og afskærmet atmosfære på den private side af huset, og en mere virksomhedsorienteret side omkring erhvervsejendommen.

 

Grundplan

Udsigten fra huset over Lammefjorden

Billeder taget efter huset blev lukket tæt.

Billede af køkken/alrum efter ibrugtagning.

Det færdige hus

Jeg er glad for og stolt af, at husets arkitektoniske disponering og overordnede koncept har fået lov at skinne igennem. Bygherre har som entreprenør naturligvis selv lavet mindre ændringer i materialer, overflader og dimensioner fra det tegnede projekt.Huset er bygget på en lidt atypisk måde ud fra et dispositionsforslag samt et par afgørende detaljetegninger - uden et egentligt hovedprojekt. Det er ikke den mest normale og hensigtsmæssig måde at bygge hus på. Men fordi bygherren som entreprenør og håndværker og jeg selv som arkitekt har haft en åben dialog, hvor mange beslutninger er diskuteret on-site, har det kunnet lade sig gøre uden et hovedprojekt.Huset er blevet fremhævet på hjemmesiden, da det på mange måder er et atypisk og interessant arkitekturprojekt. Og hvor et godt, bæredygtigt og økonomiske meget billigt udgangspunkt blev til et mini ’liebhaver-villa', som fungerer 100% efter hensigten. Både ift. indeklima, privathed, udsigt, funktioner og proportioner. Terrasserne på begge sider bygges til senere.