'GIVE and TAKE' - Urban space

INTRODUKTION 
I det indledende studie omkring Nordvest med fokus på barrierer og områdets mange forskellige identiter, var ambitionen at arbejde med to strategier: “Intern Nordvest”, der handler om at styrke kvarterets egne identiteter i form af typologier, kombination af funktioner, og det multietniske og mangfoldige lokalsamfund, og en “ekstern Nordvest”, som skal bryde barriererne og åbne op for Nordvest så udsatte områder ikke bliver afskåret fra omverdenen.

Især de mange barrierer der skaber adskillige “bagsider” er ofte årsag til flere problematikker både internt og eksternt i Nordvest, bl.a. omkring tryghed og sundhed.

RENTEMESTERVEJ - Som det nye byhjerte 
Nordvest er rig på forskelligeartet programmering og typologi, men meget fattigt på interne forbindelser der tilgodeser bløde trafikanter rundt i områderne. Forbindelser der kan binde nordvests sammen på tværs af barrierne.

Nedslagspunkter, Rentemestervej, Nordvest

Tidsperspektiv

Nedbrydning af barierre 0 år

- Studier af potentielle bylommer 
- Nedbrydning af lette barriere 
- Workshops for grundejerer om etablering af byrums strategi 

Kickstart med nedslagspunkter 5 år

- Etablering af “give and Take”- brum gennem belægningsstrategi
- Foreninger, konkurrencer og projekter startes 

- Københavns grønne cykelrute etableres 

Fortætning og forgrønning 10 år

- Yderligere fortætning (byggeprocent øges) 
- Byforgrønnelse 

Nedbrydning af barierre 0 år
 

Kickstart med nedslagspunkter 5 år
 

Fortætning og forgrønning 10 år
 

Illustrationer af nedslagspunkter

#1 Markedspladsen

#2 Ungdomskolen

Opstalt kulturpassagen

Ervervhsboliger

Selvstændige værksteder i stueetagen. Mulighed for bo og/eller arbejder. 

Fælles ind- og opgang fra dæk på vestlig facade. Er samlet for at tilgodese og styrke fællesskabet. Indgange til værksteder i stuetagen fra vest og øst facade.

Adgang til elevator fra sydøstside og fra 1. sal fra dækket på vestsiden. 

Planer

Snit

Exterior Visualization

Interior Visualization