HavneHallen
- Sydhavnens nye sport og musikhus

Sydhavnens nye sport- og musikhus ”HavneHallerne” skal skabe en ny nerve og fungere som et samlingspunkt for sports- og musikudøvere i lokalområdet og resten af København. Bygningen skal være et arkitektonisk svar på den store efterspørgsel efter vandidrætsfaciliteter, dynamik og bevægelse ved havnen. Sydhavnen mangler i dag både fælleskaber og mødesteder for de lokale og fremstår identitetsløs, men med HavneHallerne skabes der de fysiske rammer, som muliggør, at aktiviteter kan udfoldes og forenes.

- Fordi der mangler mødesteder og samlingspunkter for lokale i Sydhavnen på tværs af sociale baggrunde, samt atraktorer til området. 

- Og fordi København mangler et stort spillested med gode akustiske forhold til rytmisk musikoplevelser. 


Lokalplanen synes at søge en spredning af “herlighedsværdierne" fra det nærtligende boligprojekt “Sluseholmen” og sprede dem ud i resten af sydhavnen. ved en spredning, øger man også afstanden mellem mennesker, og dermed ingen egentlig samlingspunkter, fordi det hele ligner hinanden.

Jeg tror, ligesom Jan Gehl, mere på at samle “herlighedsværdier” særligt udvalgte steder.

Sådan et særligt sted findes omkring H.C. Ørstedsværket og Dieselhouse. På sitet findes både et stort potentiale i form af den fremtidige nedlukning af H.C. Ørstedsværket og evt. indflytning af ny kulturel funktion. samt Den store park syd for værket. Men der er på sitet også store udfordringer med støj fra den meget trafikerede Vasbygade og indtil det bagvedliggende planlagte boligområde.

Efter en lang række volumen- og konceptstudier af potentialer og udfordringer på sitet, kom konceptet om et bygget landskab, der udvider den eksisterende park indtil en stor bakke, der skaber rum for sport, aktivitet og musik. Indedørs og udendørs. Under dette store landskabelige tæppe bydes der på samme landskabelige fortælling i bygningens interior. Her findes et nedsænket betonlandskab, hvori der er langt en foldet træstruktur, som danner rum for den store hal. Træstrukturen og den bærende konstruktion er tegnet i de naturlige linjer der ligger i H.C. Ørstedsværket.

Huset består af en hovedhal på 5000 kvm, og 3 mindre haller, der alle orienterer sig ind mod hovedhallen, så man ved store events kan udvide op til 7-8000 kvm. Derudover indeholder huset selvfølgelig en række praktiske funktioner, som omklædning, gaderobe, kontore, fitness, backstage, opbevaring, lydstudier, kontroltårn, café, shop og billetsalg i selve foyéen, der er en hel historie for sig.

Fjernvarmerørene der løber fra H.C. Ørstedsværket fungere som et rumskabende element på ankomstpladsen foran bygningen. Ligeledes løber en kølevandskanal fra værket, ind gennem bygningen og skaber en gimmick i gulven samt overgang fra foyé til hal.

Visualiseringer

Eksploderet isometri

Konstruktionsdetalje (tag)

Stempeltribuner i basen

Tværsnit B-B

Planer