1. Indledende møde

Her etableres kontakten, og vi finder sammen ud af hvordan et projekt kan udformes - ud fra jeres drømme, ønsker og behov.

2. Skitseprojekt

Her går vi fra indledende ideer til et konkret projektforslag. Et skitseprojekt kan med fordel opdeles i et idéoplæg (del 1) - hvor forskellige ideer præsenteres og et konkret skitseforslag (del 2) hvor ideerne konkretiseres til et håndgribeligt projekt.

3. Byggetilladelse og myndighedsprojekt

Her udvikles myndighedsprojektet (arkitektegninger med mål og beskrivelser) på baggrund af skitseprojektet til ansøgning om byggetilladelse hos kommunen.

4. Udbudsprojekt

Når byggetilladelsen er opnået, skal der indhentes tilbud fra entreprenører. I Udbudsprojektet detaljeres projektet i en sådan grad, at det er klart for alle parter, hvad der er med og ikke er med i projektet.

Der laves hovedtegninger, detaljer/udsnit og bygningsdelsbeskrivelser, tilbudsliste og udbudsbrev. Når rette entreprenør er fundet, indgås kontrakt om udførsel.

5. Tilsynsføring

Arkitekten kontrollerer løbende det udførte arbejde på byggepladsen, og sørger for at det stemmer overens med det tegnede og beskrevede projekt.

Book et møde med arkitekten

Giv mig et kald, så vi kan drøfte jeres næste byggeprojekt!