BYGGERÅDGIVNING

Menghoff Studio er min tegnestue, hvor jeg som Arkitekt MAA har specialiseret mig i sund og holdbar boligarkitektur med fokus på stedet, rum, materialer og byggeteknik og jeg tilbyder derfor:

- Byggerådgivning til private og professionelle om:
- Om- og tilbygning, bevaring og nybyggeri,
- om alt fra idefasen til projektering til realisering af det endelige projekt.

Jeg har stor erfaring med at udføre opgaver i tæt samarbejde med kunden, så ønsker og drømme bliver indarbejdet i det færdige projekt.
Jeg har i min tid som fastansat og selvstændig arkitekt arbejdet med mange forskelligartede projekter, som har bidraget til min brede erfaring med byggekunsten og byggeteknik.

Få et tilbud

BYGGEPROCESSEN KORT:

1. Indledende møde

Her etableres kontakten, og vi finder sammen ud af hvordan et projekt kan udformes - ud fra jeres drømme, ønsker og behov.

2. Skitseprojekt

Her går vi fra indledende ideer til et konkret projektforslag. Et skitseprojekt kan med fordel opdeles i et idéoplæg (del 1) - hvor forskellige ideer præsenteres og et konkret skitseforslag (del 2) hvor ideerne konkretiseres til et håndgribeligt projekt.

3. Byggeansøgning

Her udvikles myndighedsprojektet (arkitektegninger med mål og beskrivelser) på baggrund af skitseprojektet til ansøgning om byggetilladelse hos kommunen.

4. Tilbudslister og udbud

Når byggetilladelsen er opnået, udarbejder arkitekten tilbudslister og udbudsdokumenter og sender projektet i udbud hos udvalgte lokale entreprenørfirmaer, som kommer med konkrete tilbud på at udføre opgaven.

5. Arbejdstegninger og beskrivelser

Arkitekten aftaler med entreprenørengruppen, hvilke arbejdstegninger, dokumenter og beskrivelser der skal laves i projekteringen af boligen, for at kunne opføre huset.

6. Tilsynsføring

Arkitekten kontrollere løbende det udførte arbejde på byggepladsen, og sørger for at det stemmer overens med det tegnede projekt.

Få et tilbud